Twitter

Cerita Dalam Bahasa Banjar

Author muhammad febrian - -
Home » » Cerita Dalam Bahasa Banjar

Cerita Dalam Bahasa Banjar
Stories In Series Banjar 

Bakunyung Tulak Ka Jakarta
Pina rami buhan Nanang Klelepon basa-siap handak tulakan ka Jakarta .Madi Gabuk,Julak Dudun umpat jua tulakan.Ifin Jambul wan Isur Saluang haja nang tatinggal."Sudah jua kah nyawa basa-siap sangu handak tulak kaina Lak?"jar Nanang Klelepon manakuni Julak Dudun.

"Basa-siap nangapa garang?Nang kaya tulak haji hajalagi,"sahut Julak Dudun."Kada nangkaya itu pang Lak'ai.Pian tahu haja kalu,di Jakarta ngituh ngalih lamun handak batatukar makanan.Sabarataan saraba larang,mun pian banyak duit kada papa haja pang,"sahut Nanang Klelepon bapandiran di warung Ifin Jambul.

"Barapa hari lagi garang buhan nyawa handak tulakan ?"Ifin Jambul umpat manyahuti di higa lawang warung."Lamun talu ampat hari nyata pang,"jar Nanang Klelepon."Lamun talu ampat hari ngitu ngarannya tuuh hari Nang-ai," jar Ifin Jambul

"Maksud unda,lamun kada talu hari atawa ampat hari,"jar Nanang Klelepon."Unda umpat batakun,nyawa handak basangu napa garang?"jar Julak Dudun manakuni Nanang Klelepon.Barang'ai handak basangu baras,iwak karing,lamun kawa basangu kompor gas pang."jar Nanang Klelepon."Hah!!!!!?Ngitu ngarannya handak pindah rumah Nang'ai,kada handak bakunjungan pang ka Jakarta.Di Jakarta ngitu kurang nangapa? Baik nyawa basangu duit haja banyak banyak,"jar Julak Dudun."Lamun sabarataan pakai duit,sabakul nyawa kada cukup mambawa duit tulak ka Jakarta.Maksud unda basangu ngitu,kalu pina duit kada ta-una pas bulikan kaina.Mun kawa malah bahujang," jar Nanang Klelepon

"Nah luput am,kadada sajarahnya pang urang tulakan jauh ngitu buliknya bahujung.Jangankan nyawa handak tulak ka Jakarta,tulak ka pasar  Martapura haja gin nyawa cagar tapakai duit.Paling kada gasan nukar minyak sapida mutur,apalagi nyawa cagar tulak ka Jakarta ,"jar Ifin Jambul ta-uling kapala mandangar Nanang Klelepon handak tulak mambawa kompor gas.

"Tasarah unda-ai ,handak basangu kompor gas kah handak basangu pamanas nasi kah.Nang nyata kayapa sakira disana ,unda makan kada usah batukar lagi.Tinggal bamasak haja ,"jar Nanang Klelepon,

"Kalu cagar bamasak nyawa kada usah guring di hotil Nang-ai,kaina guring di bawah jambatan haja atawa guring di masigit,"jar Julak Dudun."Awas pian kaina minta tambahi duit wan ulun Laklah.Kaina pian kawalahan tu pang bulik,lamun kahabisan duit,"jar Nanang Klelepon."Bujur Lak'ai,lamun handak balawas badiam di Jakarta,sasakali haja nyawa Nang-ai basangu tikar purun.Jadi lamun handak guting tinggal ma-ampar haja lagi.Liwar engken banar nyawa ngini.Lamun cagar basa-sakit di  Jakarta baik bahinip di rumah Nang-ai,"jar Ifin Jambul."Bagus lagi nyawa tulaknya kada usah bakapal tarbang Nang-ai ,nyaman buliknya banyak mambawa duit hujungan ,"jar Julak."Limbah pakai apa tulaknya ?bakapal banyu kah?"jar Nanang ."Kada,bakunyung.Jadi sasanguan nyawa kawa dipakai gasan di Akhirat," jar Julak Dudun kamyakan.

Tuntung dah Kisahnya..
:)